Overte sa pre elektroniké nahlásenie stavu vodomerov


Je pre nás dôležité, aby sme si overili, že máte oprávnenie poskytovať správne informácie o stave vodomerov.
Overte sa pre elektroniké nahlásenie stavu vodomerov!

Overenie sa

captcha

Kde nájdem

Variabilný symbol bytu je možné nájsť vo Vyučtovanie nákladov a záloh za užívanie bytu za predchádzajúce obdobie pod Variabilný symbol. Spravidla ide vždy o 7-miestne číslo, ktoré môže začínať aj nulami.
Pre lepšiu predstavu, treba si pozrieť obrázok nižšie.

Číslo vodomera je možné nájsť na samotnom vodomere, pričom ak je v byte viac ako jeden vodomer, stačí zadať číslo jedného z nich pre potrebu overenia. Spravidla ide o číslo, ktoré obsahuje od 5 až po 12 číslic a je zobrazené nad aktuálnym stavom vodomera.
Pre lepšiu predstavu, treba si pozrieť obrázok nižšie.