Dôležité oznamy

Služby



Prednosťou OSBD sú komplexné služby vo vlastnej réžii

OSBD Rimavská Sobota zabezpečuje údržbu bytov vrátane havarijnej služby non stop – 24 hodín denne (v zmysle dohody s daným bytovým domom). Okrem toho poskytuje poistenie bytových domov, kompletný servis pri vybavovaní úverových zmlúv a má oprávnenie na likvidáciu azbestu.

Každý správca bytových domov zabezpečuje svoj balík služieb pri správe bytového fondu. Výhodou OSBD je, že všetky tieto služby zabezpečuje vo väčšine prípadov vlastnými kapacitami, nakoľko disponuje kvalifikovanými technikmi, majstrami, administratývnymi pracovníkmi a aj vhodným softvérom. Z tohto dôvodu môže ponúkať OSBD Rimavská Sobota komplexný balík služieb za dobré ceny a vie ich zabezpečiť v čase, keď to ľudia práve potrebujú.

Pre viac informácií ohľadom OSBD Rimavská Sobota prosíme kliknite TU .

Prehľad portfólia služieb OSBD

OSBD v Rimavskej Sobote vie zabezpečiť nasledujúce služby:

 • Výkon správy bytov
  • Komplexné zabezpečenie výkonu správy bytového domu, obstarávanie služieb a tovaru pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
  • Služby a plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
  • Vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv.
 • Údržba bytov a bytových domov
  • Údržba, opravy a udržiavanie spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytového domu.
  • Montáž, opravy, údržba a revízie plynových, elektrických a zdvíhacích zariadení používaných v bytovom dome.
 • Rozúčtovanie nákladov tepla
  • Oddelenie energetiky OSBD vykonáva rozúčtovanie nákladov tepla na základe "elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov" (EPRVN) osadených na radiátoroch. Takýmto spôsobom sa dajú pomerovo deliť náklady na dodávku ÚK aj v zložito rozčlenených priestoroch, alebo budovách.
  • V súčasnosti je odpočet prevádzaný bez nutnosti vstupu do budovy (Odpočet je realizovaný technikom na diaľku).
 • Informácia o správnom nastavení termoregulátora
 • Internet
  • OSBD posyktuje službu "Internet" v meste Rimavská Sobota a využíva optickú sieť.
  • Pre via informácií o službe prosíme kliknite TU .
 • Likvidácia azbestových konštrukcií
  • Údržba OSBD disponuje oprávnením na demontáž a likvidáciu materiálov obsahujúcich azbest (kanalizačné odpady, strešné krytiny a pod. ).
  • Video inšpekcia kanalizácie a odpadových rúr.
  • Pre viac informácií o službe :
  • OSBD v Rimavskej Sobote vlastní oprávnenie pre odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb a budov (Zákon č. 355/ 2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia).

Objednanie služieb / Informovanie sa

Záujemcovia o niektorú zo službieb OSBD v Rimavskej Sobote, nech nás kontaktujú:

 • Osobne v sídle spoločnosti, na 1-poschodí p. Kalina, p. Pelle ,
 • Telefonicky na čísle 047 / 5603422, 5603423 ,
 • Mailom na adresu kalina@osbdrs.sk alebo pelle@osbdrs.sk .

Cenník prác údržby TU .

Cenník poplatkov za úkony OSBD TU .

Postup pri