Dôležité oznamy

Poradenstvo

Pracovníci OSBD vám poradia pri riešení problémov, nájomného, vyúčtovania, údržby, opráv, stavebných úprav, obnovy domov.

Viac info

Aktuality

Nové informácie, oznamy pre užívateľov bytov, zmeny zákonov. Odstávky tepla, elektriny, obnovy a ďalšie dôležité informácie pre vás.

Viac info

OSBD

Prostredníctvom Ekonomického a Technického úseku OSBD v meste Rimavská Sobota poskytujeme vlastníkom bytov v našej správe a ďalším klientom široké spektrum informačných, poradenských a údržbových prác.

Viac info

Rýchle kontakty

Administratíva

Sekretariát + pokladňa OSBD
 • Tel: 047/ 5603401
 • Email: Sekretariát + pokladňa
 • Email: Predseda
 • Pondelok - Štvrtok
 • od 8:00 hod. do 13:45 hod.
 • Streda od 8:00 hod. do 15:45 hod.
 • (Obed od 11:30 do 13:00)

Vedúci technického úseku
 • Tel: 047/ 5603423
 • Email: Vedúci TU
 • Pondelok - Štvrtok
 • od 6:30 hod. do 14:30 hod.
 • (Obed od 11:30 do 12:00)

Nájomné odd. OSBD
 • Tel: 047 / 5603416
 • Email: Nájomné
 • Pondelok - Štvrtok
 • od 8:00 hod. do 14:00 hod.
 • Streda od 8:00 hod. do 16:00 hod.
 • (Obed od 11:30 do 12:00)

Havarijná služba

Pokiaľ nie je uvedené inak, tak havarijné služby sú k dispozícii len v rámci mesta Rimavská Sobota!

Vyprosťovanie zaseknutých osôb z výťahu
 • Tel: 0905 549 796
 • od 15:00 hod. do 6:00 hod.
 • (Aj sobota, nedeľa a sviatky)

Oprava výťahov
 • Tel: 047/5603428
 • od 7:00 hod. do 15:00 hod.
 • (Záznamník)

Voda, ÚK, kanalizácia a plyn
 • Tel: 0908 942 874
 • od 16:00 hod. do 6:00 hod.
 • (Sobota, nedeľa a sviatky non-stop)

Elektro
 • Tel: 0905 549 796
 • od 16:00 hod. do 6:00 hod.
 • (Sobota, nedeľa a sviatky non-stop)

Havarijná služba (voda, plyn a elektro)

Dostupné pre b.j. v Hnúšti: 1.Mája 907,Clementisa 214, Francisciho 373, Hlavná 437, Klokoča 732, Klokoča 733, Klokoča 734, Klokoča 735 .

Dostupné pre b.j. v Tornali: Komenského 6-7, Komenského 9, Mierová 18-22, Poštová 93-107, Školská 8-18, Školská 20-28, Škultétyho 2-4, Škultétyho 5, Škultétyho 7, Škultétyho 6-8.

Údržba

Rimavská Sobota
 • Tel: 047/ 5603422, 5603423
 • Email: Údržba
 • Pondelok - Piatok
 • od 6:30 hod. do 14:30 hod.
 • (Obed od 11:30 do 12:00)

Internet

Aktuálne OSBD v Rimavskej Sobote ponúka záujemcom službu Internet v meste Rimavská Sobota, ktorú si je možné objednať aj bez nutnosti sa viazať za "ľudové ceny".

Viac info

Adresár kontaktov OSBD

Adresár kontaktov na pracovníkov OSBD Rimavská Sobota.

Viac info

Televízia (TKR)

Aktuálna ponuka TV programov od OSBD v Rimavskej Sobote cez TKR.

Viac info