Elektronické nahlasovanie


Aktuálne prebieha možnosť elektronicky nahlásiť stav vodomera do 1. 3. 2024!

Stav vodomera

Časť aplikácie na elektronické nahlasenie stavu vodomera. Primárne slúži pre vlastníkov a nájomníkov bytov spravovaných OSBD v Rimavskej Sobote pre nahlásenie koncoročných stavov bytových vodomerov studenej a teplej vody v prípade, že pri odpočte vodomerov nemohli byť prítomní.

Nahlásiť stav vodomera