Naša ponuka Služieb
Úvod   /   Služby


Úvod   /   Služby

OSBD v Rimavskej Sobote poskytuje tieto služby: 
Rozúčtovanie nákladov tepla

Internet
Flexibilné rozpočítanie nákladov tepla individuálne pre každého
Chcem zistiť Viac
Optický internet za "super ceny" pre mesto Rimavská Sobota
Chcem zistiť Viac
Likvidácia azbestových konštrukcií
Vykonávame demontáž a likvidáciu azbestových konštrukcií
Chcem zistiť Viac
DRAŽBA
Zverejnenie prebiehajúcej dražby nehnuteľností
Chcem zistiť Viac
Google mapa

Adresa

OSBD v Rimavskej Sobote
ulica Okružná č. 50
IČO: 00173916
IČ DPH: SK2021292922
Prípadne osobne na OSBD v Rimavskej Sobote, Okružná 50
Bližšie informácie o službách OSBD v Rim. Sobote na tel. č.: 047 / 5603401

Copyright © OSBD RIMAVSKÁ SOBOTA

Výkon správy bytov
Komplexné zabezpečenie výkonu správy domu, obstarávanie služieb a tovaru pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Služby a plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv.
Montáž, opravy, údržba a revízie plynových, elektrických a zdvíhacích zariadení
Údržba bytov a domov
Údržba, opravy a udržiavanie spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytového domu.

Okresné stavebné bytové družstvo
v Rimavskej Sobote

Oznam - do odvolania sa stránky nebudú vybavovať osobne, len elektronicky, prípadne telefonicky (viac v "AKTUALITY").