Rozúčtovanie nákladov tepla
Úvod   /   Služby   /   Rozúčtovanie nákladov tepla


Úvod   /   Služby   /   Rozúčtovanie nákladov tepla

Popis služby : 

Úsek energetiky OSBD  v Rimavskej Sobote vykonáva rozúčtovanie   nákladov tepla na základe "elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov" osadených na radiátoroch (EPRVN). Takýmto spôsobom sa dá pomerovo deliť náklady na dodávku ÚK aj v zložito rozčlenených priestoroch, alebo budovách. Naviac odpočet sa prevádza bez nutnosti vstupu do budovy .
Kontakt :
K bližším informáciám o službe na tel. č.:
047/ 56034 05 / 06
Prípadne osobne na OSBD v Rim. Sobote Okružná 50, na Úseku energetiky :
-  Bc. Hájek
-  p. Durmis

Copyright © OSBD RIMAVSKÁ SOBOTA

Ako hospodáriť s teplom v byte  malý návod ako regulovať spotrebu tepla v bytoch pomocou termoventilov.


Okresné stavebné bytové družstvo
v Rimavskej Sobote

Oznam - do odvolania sa stránky nebudú vybavovať osobne, len elektronicky, prípadne telefonicky (viac v "AKTUALITY").