Likvidácia azbestových konštrukcií
Úvod   /   Služby   /   Likvidácia azbestových konštrukcií


Úvod   /   Služby   /   Likvidácia azbestových konštrukcií

OSBD v Rimavskej Sobote vlastní oprávnenie pre odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb a budov
- zákon č. 355/ 2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Popis služby : 

Technický úsek OSBD  v Rimavskej Sobote prevádza demontáž
a likvidáciu materiálov obsahujúcich azbest
(kanalizačné odpady, strešné krytiny, izolačné obloženia a pod.)
Kontakt :
K bližším informáciám o službe na tel. č.:
0905 549795
Prípadne osobne na OSBD v Rim. Sobote Okružná 50, na odd. Údržby :
-  p. Kalina

Bezpečné naskladňovanie azbestu po demontáži:
Nanášanie fixačnej vrstvy:
Aj takto pracujú "azbestári"


Okresné stavebné bytové družstvo
v Rimavskej Sobote

Oznam - do odvolania sa stránky nebudú vybavovať osobne, len elektronicky, prípadne telefonicky (viac v "AKTUALITY").

Copyright © OSBD RIMAVSKÁ SOBOTA