Oddelenia Tel. číslo Meno zamestnanca
Sekretariát + pokladňa 5603401 Kovácsová
Vedúci technického úseku 5603421 Ing. Pánis
Ekonóm 5603410 Ing. Dobošová
Učtáreň OSBD
Mzdová učtáreň
5603411 Durmisová
Kiššimonová
     
Technik údržby - dodávky SV,TÚV,ÚK rekonštrukcie rozvodov 0905549795 len do 14.30 hod !!
5603422
Kalina
Bezpečnostný technik 5603402 Nagy
Revízni technici 5603403 Svitek
Bálint
Laššák
Oddelenie úverov 5603404 Ondrušíková
Úsek energetiky 5603405
5603406
Durmis
Bc. Hájek
Programátor 5603407 Ing. Nociar
Právne odd.
Odpredaj bytov
5603409 Nociarová
"TKR" a likvidácia faktúr 5603412 Czetnerová
Učtáreň 5603413 Borbásová
  - -
Nájomné oddelenie 5603416 Okrúhlicová
Organizačné oddelenie 5603419
5603420
Vaculčiaková
Bc. Chovanová
ÚDRŽBA- poruchy - výťahy, elektro, plyn 5603423
0915845764 - len do 14.oo hod.!!
Pelle
ÚDRŽBA- poruchy - voda, kúrenie a iné 5603424
0915845765 - len do 14.oo hod.!!
Kresnye
Sklad 5603425 Deáková
Fond údržby
Evidencia
5603426 Malatinská
Technická dokumentácia k b.j. 5603427 Kureková


Oddelenia
Úvod   /   Kontakty   /   Oddelenia
Úvod   /   Kontakty   /   Oddelenia
Copyright © OSBD RIMAVSKÁ SOBOTA
Telefónne čísla pre oddelenia :

Okresné stavebné bytové družstvo
v Rimavskej Sobote

Oznam - do odvolania sa stránky nebudú vybavovať osobne, len elektronicky, prípadne telefonicky (viac v "AKTUALITY").