POSTUP PRI - VZNIKU NEDOPLATKU, ALEBO OBDRŽANÍ UPOMIENKY :

Ak máte pochybnosti o výške Vášho nedoplatku, obráťte sa na oddelenie nájomného 1. poschodie č. dverí 18
tel.: 047/ 5603416.

V prípade, že neviete predmetnú sumu uhradiť jednorázovo, je možnosť uzatvorenia splátkového kalendára na právnom oddelení: - č. dverí 15, p. Nociarová tel.: 047 / 5603409