PODNÁJME A NÁJME BYTU:

Postup pri vybavovaní podnájmu družstevného bytu a bytu vo vlastníctve je rovnaký.
Musia sa dostaviť osobne na organizačné oddelenie OSBD - užívatelia bytu a podnájomcovia.
So sebou prinesť občianske preukazy.

Príbuzenský vzťah zdokladovať rodnými listami.
Potrebné je vyplniť aj - tlačivo na odpočty meracej techniky - TÚV, SÚV a PRVN.