POSTUP PRI VÝMENE BYTU:

Pri výmene bytu:
je obdobný postup ako pri prevode, ako aj poplatky.

Potrebné je vyplniť aj - tlačivo na odpočty meracej techniky - TÚV, SÚV a PRVN.