AktualityAktuality
Aktuality
Úvod   /   Aktuality
Informácia  o poskytovaní havarijnej služby v Tornali a Hnúšti:
Služba je zabezpečená pre nasledujúce b.j. v Tornali:
  30b.j.- Škultétyho 6-8,          30b.j.- Mierová 18-22        14b.j.- Komenského 9
128b.j.- Poštová 93-107,      104b.j.- Školská 8-18           18b.j.- Komensk
ého 6-7
80b.j.- Školská 20-28,           30b.j.- Škultétyho 2-4         24b.j.- Škult
étyho 7
16b.j.- Škult
étyho 5

Služba je zabezpečená pre nasledujúce b.j. v Hnúšti :
72b.j.- 1.Mája 907,            36b.j.- Francisciho 373         40b.j.- Clementisa 214 
96b.j.- Klokoča 733          80b.j.- Klokoča 734               96b.j.- Klokoča 732
35b.j.- Klokoča 735           52b.j.- Hlavná 437
Úvod   /   Aktuality

 

Okresné stavebné bytové družstvo
v Rimavskej Sobote

Oznam - do odvolania sa stránky nebudú vybavovať osobne, len elektronicky, prípadne telefonicky (viac v "AKTUALITY").

Stredisko údržby v Hnúšti zmena stránkových dní a to :
Len v  "Štvrtok" - od 8.00 do 11.00 hod.
Pre nahlasovanie porúch je k dispozícii tel. č.: 047/ 5603423, 5603424 alebo 5603422
od 6.30 hod.  do 14.30 hod. v Rimavskej Sobote.
Prípadne e-mail:
udrzba@osbdrs.sk , kresnye@osbdrs.sk
-
OSBD informuje o internete v R.Sobote za "super ceny".
Bližšie info  poskytne Ing. Nociar č.t. 047/ 5603407
                                  p. Czetnerová č.t. 047/5603412, 0905624373


Copyright © OSBD RIMAVSKÁ SOBOTA

 

Oznam: na základe s uznesením Vlády SR ktorým došlo k rozšíreniu opatrení od 1.1.2021 v súvislosti s „COVID-19“ sa všetky stránky budú až do odvolania vybavovať len elektronicky
alebo telefonicky. Pokladňa je tiež zatvorená až do odvolania.
Platby je možné realizovať iným spôsobom.